UA-121526289-1
Opphavsrett

Fotografiet omfattes av lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverksloven).
Ifølge denne loven har fotografen alle rettigheter til sine bilder. Ingen kan bruke et fotografi uten samtykke fra fotografen eller den som formidler fotografens rettigheter.
Du har som bildekjøper et ansvar for at bildene ikke blir brukt på 
annen måte enn det som er avtalt mellom deg og fotografen.
Har du behov for 
bruk utover det som er avtalt skal du ta kontakt med fotografen for ny avtale.